Carian

Post Terdahulu

Fasa-fasa Penting theBAND 2020

Fasa Pertandingan theBAND 2020

  1. Fasa 1 Uji Bakat : Daftar Uji Bakat (Online)
  2. Fasa 2 Saringan : Top 100, Top 40 dan Top 24 – Juara Kategori ditentukan selepas tamat Fasa Saringan TOP 24
  3. Fasa 3 : Mix & Match – Top 12
  4. Fasa Akhir : theBAND Finale

Nota: Jumlah undian ‘like’ akan ditetapkan pada nilai kosong (0) di permulaan setiap Fasa. 100% undian online.

**PERINGATAN PENTING: Penggunaan aplikasi tambahan untuk meningkat jumlah undian akan menyebabkan penyertaan BANDERS terbatal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *